PIŁKARSKA PRZYSZŁOŚĆ Z LOTOSEM

 

     Jest to program upowszechniania piłki nożnej wśród najmłodszych mieszkańców Pomorza, realizowany we współpracy z Akademią Piłkarską LG. W projekcie udział bierze 9 ośrodków na terenie całego Pomorza.

Dzięki programowi „Biało-zielona przyszłość z Lotosem” dzieci będą miały równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu, ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim.

Trenerzy z klubów przystępujących do programu zyskają dostęp do profesjonalnego programu szkolenia, kluby zostaną doposażone w sprzęt sportowy. Dzięki temu programowi Akademia będzie mogła rozszerzyć swój zakres oddziaływania na teren województwa pomorskiego i okolice. Metodycznym i wieloletnim treningiem objętych zostanie ponad 3000 najmłodszych dzieci, a profesjonalnym szkoleniem zamiejscowym około 400 młodych adeptów z największym potencjałem sportowym.

ZOBACZ WIĘCEJ O AKADEMII PIŁKARSKIEJ LG

     MKS JANTAR USTKA do programu APLG przystąpił 15 GRUDNIA 2012 roku. Od tego czasu w klubie znacząco poprawiły się warunki szkolenia. Znacząco wzrosły także jego jakość. Współpraca zaowocowała wieloma stażami dzięki którym swoje umiejętności mogli podnosić również trenerzy szkolący ustecką młodzież. APLG to doskonała szansa dla młodych talentów, których nie brakuje także i u nas.