MKS Jantar Ustka przystąpił do programu „Podwórkowy pedagog”

MKS Jantar Ustka przystąpił do programu miejskiego Podwórkowy Pedagog. W treningach biorą już udział pierwsze dzieci z programu Pedagoga Podwórkowego.  Jest ich siedmioro.

Już od stycznia bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację pilotażowego programu profilaktycznego „Aktywne popołudnie.” Animacja podwórkowa jest jedną z ciekawszych form wspierania dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudniejszej sytuacji społecznej i wychowawczej, przy czym wsparcie to odbywa się w ich najbliższym otoczeniu. W Ustce planuje się przeprowadzić działania skierowane do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 6-12 lat i 13-15 lat i objąć nimi co najmniej 15. dzieci.
Program „Aktywne popołudnie” ma na celu przede wszystkim zwiększenie aktywności uczniów w pozaszkolnych formach spędzania czasu wolnego. Zakładana jest także współpraca z  rodzicami/opiekunami w celu rozpoznania uzdolnień i zainteresowań u dzieci oraz motywowania młodych ludzi do ich  rozwijania. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 5,6 % uczniów usteckich szkół podstawowych nie uczęszcza na żadne zajęcia pozalekcyjne. A zajęcia dodatkowe są jednym z podstawowych elementów profilaktyki przeciw uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
Program będzie realizowany od stycznia do czerwca bieżącego roku. Obecnie pedagog prowadzi rozpoznanie oferty sportowo-kulturalnej naszego miasta, następnie nawiąże kontakty ze szkołami i rozpocznie działania w celu pozyskania zaufania dzieci i rodziców/opiekunów. W programie przewidziano dowożenie dzieci na wybrane zajęcia oraz zakup odpowiednich strojów.
Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.
Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *