Polityka Prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.jantarustka.com.pl.
Niżej informujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem przez nas usług oraz w jakim celu i w jaki sposób są one wykorzystywane.

1. ADO. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej www.jantarustka.com.pl jest Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka, ul. Legionów 2a, 76-270 Ustka, NIP 8392012780, KRS 0000516264.

2. Kontakt e-mailowy
Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. W celu profesjonalnej obsługi, dane osobowe oraz treść zapytania będą przechowywane w naszym systemie.

3. Hosting strony
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Linuxpl.com

4. Kontakt telefoniczny
Dane osobowe przekazane nam podczas rozmowy telefonicznej mogą zostać spisane i przechowywane w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

5. Cel przetwarzania danych
Wymienione wyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przesłania oferty wykonania usługi przez Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka, ul. Legionów 2a, 76-270 Ustka.

6. Bezpieczeństwo danych
Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka, ul. Legionów 2a, 76-270 Ustka.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

7. Wprowadzenie zmian z swoich danych
Użytkownik może wyrazić chęć zmiany, poprawy lub usunięcia swoich danych, zgłosić skargę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka, ul. Legionów 2a, 76-270 Ustka za pomocą:

a) pisząc na adres e-mail: jantar.ustka@pomorski-zpn.pl
b) korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.jantarustka.com.pl
c) dzwoniąc pod numer telefonu: +48 605 189 071

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

8. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, ADO
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania danych można zgłaszać poprzez adres e-mail: jantar.ustka@pomorski-zpn.pl (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.

Zmiany w Polityce Prywatności
Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress