Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka informuje, że Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu odbędzie się 16 czerwca 2020r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Korab”, ul. Grunwaldzka 10.
Serdecznie zapraszamy!

Porządek obrad Walnego Zebrania jak niżej.

1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania (podjęcie uchwały).
3. Wybór komisji:
a) wnioskowej,
b) mandatowej.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Klubu i informacji o bieżącej działalności Klubu oraz przedstawienie projektów uchwał.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Wybory do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej (zgłaszanie kandydatur do prezydium zgromadzenia).
7. Prezentacja kandydatów.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybory.
10. Dyskusja.
11. Ogłoszenie wyników wyborów.
12. Wybór delegata na Zjazd Pomorskiego ZPN.
13. Podjęcie uchwał.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
16. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

2 czerwca, 2020

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress