Porządek obrad Walnego Zebrania Miejskiego Klubu Sportowego „JANTAR” w Ustce
w dniu 26 marca 2020 roku.

1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania (podjęcie uchwały).
3. Wybór komisji:
a) wnioskowej,
b) mandatowej.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Klubu i informacji o bieżącej działalności Klubu oraz przedstawienie projektów uchwał.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Wybory do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej (zgłaszanie kandydatur do prezydium zgromadzenia).
7. Prezentacja kandydatów.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybory.
10. Dyskusja.
11. Ogłoszenie wyników wyborów.
12. Podjęcie uchwał.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

10 marca, 2020

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress